Hội nghị triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017
Sáng ngày 21/12, Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 cho hơn 200 cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện, xã; thành viên hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; lực lượng tuyên truyền viên pháp luật các xã. Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Thương – Phó Chủ tịch UBND huyện.
Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Theo hồ sơ đánh giá, biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật ngày 08 tháng 11 năm 2017;
Bản đồ hành chính

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập1
Tổng truy cập 174852