Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII
Sáng ngày 12/9, Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức hội nghị Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước” gắn với tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và công bố quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 (A1).
Bản đồ hành chính

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 157808