Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ năm, 24/11/2016 | 16:33:45 GMT+7
THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH THUẾ MÔN BÀI NĂM 2017
Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017
Tập tin đính kèm:

          Từ ngày 01/01/2017 thay đổi tên gọi từ thuế môn bài sang lệ phí môn bài.

          Nghị định số 139/2016/NĐ-CP đã quy định cụ thể 7 đối tượng được miễn phí Môn bài như sau:

        Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống; Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối; Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử); Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

          Bên cạnh việc quy định các đối tượng được miễn nộp phí môn bài, Nghị định cũng quy định cụ thể về mức thu lệ phí môn bài đối với từng trường hợp:

- Đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định trước đây thuế môn bài gồm có 6 bậc, kể từ ngày 01/01/2017 quy định nộp phí môn bài theo 03 bậc, cụ thể như sau:

             Bậc 1, doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thì mức phí môn bài là 1 triệu đồng/năm.

 Bậc 2, doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm mức phí môn bài là 500.000 đồng/năm.

 Bậc 3, doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm mức phí môn bài là 300.000 đồng/năm.

- Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định trước đây thuế môn bài gồm có 4 bậc, kể từ ngày 01/01/2017 quy định nộp phí môn bài theo theo 2 bậc, cụ thể như sau:

Nghị định mới quy định mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Nếu không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo biểu cụ thể sau:

             Bậc 1: Vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, mức phí môn bài  là 3 triệu đồng/năm;

             Bậc 2: Vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống, mức phí môn bài là 2 triệu đồng/năm;

Ngoài ra, Chính phủ cũng quy định cụ thể tổ chức “trừ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác” có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Nghị định mới quy định Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, mức phí môn bài là 1 triệu đồng/năm.

 

Nguồn CCT Bàu Bàng
Tin liên quan