Hoạt động cải cách hành chính
Thứ ba, 13/12/2016 | 17:30:40 GMT+7
Đưa vào sử dụng trụ sở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo Mô hình “Công sở thân thiện – vì nhân dân phục vụ”
Để đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính của huyện Bàu Bàng; nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức và tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân huyện Bàu Bàng; gắn kết giữa sự phát triển của công nghệ thông tin với thực hiện cải cách hành chính để xây dựng bộ máy quản lý nhà nước từng bước hiện đại, sáng ngày 12/12 UBND huyện Bàu Bàng chính thức đưa vào hoạt động trụ sở tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo Mô hình “Công sở thân thiện – vì nhân dân phục vụ”.
Tập tin đính kèm:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả sẽ thực hiện các thủ tục hành chính của 17 lĩnh vực gồm 07 cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, Phòng Quản lý đô thị. 


Người dân và doanh nghiệp đến thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý nhà nước tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Mô hình “Công sở thân thiện – vì nhân dân phục vụ” được thực hiện theo phương thực vận hành “Một cửa hiện đại” sẽ góp phần giúp các tổ chức, công dân giảm thiểu thời gian, công sức cũng như chi phí không cần thiết để thực hiện thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện. Công trình đưa vào sử dụng tạo thuận lợi cho các tổ chức, công nhân đến thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính  của tỉnh Bình Dương nói chung , của huyện Bàu Bàng nói riêng và đáp ứng nhu cầu phát triển hiện nay của huyện Bàu Bàng./.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan