Hoạt động cải cách hành chính
Thứ hai, 26/12/2016 | 10:07:22 GMT+7
Hội Nghị tập huấn nghiệp vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
Sáng ngày 22/12/2016, UBND huyện Bàu Bàng tổ chức Hội Nghị tập huấn nghiệp vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính huyện Bàu Bàng năm 2016.
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 22/12/2016 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ông Lê Khắc Tri _ CT UBND huyện chủ trì hội nghị, bà Trần Thị Thắm – Trưởng Phòng kiểm soát thủ tục hành chính – Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương dự và triển khai các nội của chương trình buổi tập huấn.

 
Ông Lê Khắc Tri - CT UBND huyện phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu các nội dung như: thông tư số 05/2014/TT – BTP ngày 7/2/2014 của Bộ trưởng Bộ tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC cùng với các Nghị định như số 20/2008/NĐ-CP 14/2/2008 của Chính phủ, nghị định số 63/2010 và nghị định số 48/2013 /ND – CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC, thông tin một số quyết định công bố thủ tục hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương công bố năm 2016.

Thông qua lớp tập huấn, sẽ giúp đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC từ huyện đến cơ sở nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ; góp phần đẩy mạnh công tác cải cách TTHC tại cơ quan, đơn vị mình; từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác kiểm soát TTHC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

BAN BIÊN TẬP

Tin liên quan