Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh
Thứ năm, 25/05/2017 | 18:15:49 GMT+7
Hội nghị học tập chuyên đề Chỉ thị 05–CT/TW của Bộ Chính trị Năm 2017
Sáng ngày 23/5/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề Chỉ thị 05–CT/TW của Bộ Chính trị năm 2017 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” cho các đảng viên, cán bộ công chức, viên chức các chi, đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học và lực lượng vũ trang thuộc Đảng bộ huyện Bàu Bàng.
Tập tin đính kèm:


Ông Lê Thành Quý - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bàu Bàng - phát biểu tại Hội nghị học tập chuyên đề Chỉ thị 05–CT/TW của Bộ Chính trị năm 2017

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đĩa DVD do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - thông tin chuyên đề: về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Tại Hội nghị, ông Lê Thành Quý - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - đã quán triệt một số nội dung về Kế hoạch số 57-KH/HU ngày 14-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị năm 2017.

Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và nhân dân huyện Bàu Bàng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung hoạt động thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của từng địa phương, đơn vị. Sau hội nghị, Huyện ủy Bàu Bàng yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và viết bài thu hoạch nộp về Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy Bàu Bàng chậm nhất là ngày 26/5/2017./.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan