Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ hai, 17/07/2017 | 15:34:41 GMT+7
Đoàn Giám sát Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp 133 tỉnh về khảo sát thực tế tại 4 điểm kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp tại 2 xã Tân Hưng, Hưng Hòa
Sáng ngày 13/7/2017, Hội Nông Dân huyện Bàu Bàng tiếp Đoàn Giám sát Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp 133 Tỉnh về khảo sát thực tế tại 4 điểm kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp tại 2 xã Tân Hưng, Hưng Hòa theo thông báo số 206-TB/BCĐCTCP133 ngày 21/6/2017 của Ban Chỉ Đạo Chương trình phối hợp 133 về kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp (VTNN) 2017.
Tập tin đính kèm:

Đến kiểm tra giám có ông Nguyễn Hoàng Vinh – Chủ Tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát; ông Luân Thanh Dũng – Phó Đội Trưởng đội Quản lý Thị trường số 9; ông Phan Văn Hào – Phó Ban Tổ chức – Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh Bình Dương; bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Chủ Tịch Hội Nông dân huyện; ông Võ An Khương – Phó Phòng Kinh tế cùng Ủy ban MTTQ huyện, và Đội QLTT số 10, lãnh đạo 2 xã Tân Hưng và Hưng Hòa.

Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế ở 4 Cửa hàng tạp hóa và phân bón Loan Chanh và ông Phạm Văn Trọng sử dụng VTNN trong chăn nuôi ở xã Hưng Hòa,  Cửa hàng hộ Ông Lê Văn Huỳnh kinh doanh VTNN, hộ Ông Lê Quang Chiến sử dụng VTNN trong trồng trọt ở xã Tân Hưng, xoay quanh các vấn đề quản lý, kinh doanh, chất lượng sử dụng vật tư nông nghiệp hiệu quả, an toàn vệ sinh thực phẩm trong các sản phẩm nông nghiệp, và bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Thông qua Chương trình giám sát nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cá nhân và người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón; qua đó góp phần nâng cao chất lượng nông sản, hiệu quả của sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.

BAN BIÊN TẬP

Tin liên quan