Hoạt động cải cách hành chính
Thứ tư, 09/08/2017 | 08:26:50 GMT+7
Huyện Bàu Bàng sơ kết mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”
Sáng ngày 8/8/2017, Huyện Bàu Bàng đã tổ chức hội nghị sơ kết mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân và vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”.
Tập tin đính kèm:

Đến dự có ông Trương Công Huy - Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương; ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; bà Võ Thị Kim Nghĩa - Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Khắc Tri - Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban huyện và hơn 70 công chức, viên chức được phân công đảm nhân công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện, xã tham dự.

          Thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân", đến nay 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã đã xây dựng các bảng phương châm hành động: "5 biết (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi và biết cảm ơn) và 3 thể hiện (tôn trọng, văm minh, gần gũi)". Từ khi triển khai xây dựng mô hình đến nay, toàn huyện đã trao 1.336 thư chúc mừng, 347 thư chia buồn và 61 thư xin lỗi. Cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, phòng tiếp dân được trang bị đầy đủ và khang trang hơn. Ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được nâng lên, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Các cơ quan, đơn vị các xã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời, có trách nhiệm khi xem xét, giải quyết công việc cho người dân.

          Để hai mô hình này, hiệu quả hơn, thời gian tới, huyện Bàu Bàng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện dân chủ cơ sở và tăng cường đối thoại, tiếp công dân cũng như giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân./.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan