Tin Nội chính
Thứ ba, 15/08/2017 | 10:10:25 GMT+7
Huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tiếp cận thông tin
Thực hiện Kế hoạch số 2129/KH-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Sáng ngày 11/8/2017, UBND huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị triển khai Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn huyện Bàu Bàng.
Tập tin đính kèm:

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng; bà Võ Thị Tổng - Trưởng phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng, Thường trực Hội đồng PBGDPL huyện và đại diện lãnh đạo các cơ quan phòng ban ngành khối Đảng, UBMTTQ Việt Nam và đoàn thể huyện, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Công chức: Tư pháp, Văn phòng, Văn hóa - xã hội và Tuyên truyền viên pháp luật cơ sở của 7/7 xã.


Ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng - phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai Luật tiếp cận thông tin

Theo đó, Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 06/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 (gọi tắt là Luật). Đây là đạo luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước.


Đại biểu tham
dự Hội nghị

Qua Hội nghị giúp lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, khối Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và đoàn thể huyện, các xã nắm được những nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin, để góp phần phổ biến nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức quán triệt, phổ biến các đạo luật. Sau Hội nghị, Đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị phổ biến, quán triệt trong toàn cơ quan, đơn vị, ngành và địa phương mình nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và có Kế hoạch thiết thực, phù hợp với đơn vị, địa phương để triển khai thi hành Luật một cách đồng bộ, toàn diện, cũng như để việc áp dụng Luật được chính xác trong quá trình thực hiện./.

Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng
Tin liên quan