Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ hai, 21/08/2017 | 13:33:38 GMT+7
Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Căn cứ Công văn số 2843/TCT-TTHT ngày 27/6/2017 của Tổng cục Thuế về triển khai thực hiện chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”. Căn cứ Công văn số 11585/CT-TTHT ngày 13/7/2017 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về Kế hoạch triển khai chương trình “.
Tập tin đính kèm:

Chi cục thuế huyện Bàu Bàng thông báo số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử của đơn vị để các doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ thuận tiện liên hệ như sau:

    1. Số điện thoại: 0274.3516.016, Đội Tuyên truyền - Nghiệp vụ Kê khai quản lý thu Trước bạ và Thu khác, Chi cục thuế huyện Bàu Bàng.

    2. Địa chỉ hộp thư điện tử: bba.bdu@gdt.gov.vn

    3. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ trực tiếp, liên hệ Đội Tuyên truyền - Nghiệp vụ Kê khai quản lý thu Trước bạ và Thu khác thuộc Chi cục thuế huyện Bàu Bàng theo địa chỉ: Đường N17, Khu Trung tâm hành chính Bàu Bàng, ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Chi cục thuế huyện Bàu Bàng thông báo để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ về thuế thuận tiện liên hệ.

Tin liên quan