Thông báo của Hội đồng nhân dân huyện
Thứ năm, 12/10/2017 | 16:05:28 GMT+7
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 11 năm 2017
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân tháng 11/2017, nội dung cụ thể như sau:
Tập tin đính kèm:

1. Lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện

          Ngày 02 tháng 11 năm 2017, Thường trực HĐND huyện thay mặt HĐND huyện tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

- Thời gian: Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 02/11/2017 (thứ Năm);

          - Địa điểm: Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

          - Đại biểu HĐND tham dự: Ông Trần Thanh Liêm

          2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện

          a) Tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện

Thời gian

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Địa điểm tiếp

 công dân

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 02/11/2017 (01 ngày, thứ Năm)

Trần Thanh Liêm

Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện)

Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện)

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 09/11/2017 (01 ngày, thứ Năm)

Trương Văn Tài

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 16/11/2017 (01 ngày, thứ Năm)

Trần Quốc Hải

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 23/11/2017 (01 ngày, thứ Năm)

Võ Thị Kim Nghĩa

b) Tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương đại biểu ứng cử

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 01/11/2017 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Nguyễn Văn Sang

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 02/11/2017 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Bạch Văn Nhân

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Trị

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Phạm Thanh Tân

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 06/11/2017 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Lý Hồng Vũ

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 08/11/2017 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Nguyễn Hồng Thái

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 09/11/2017 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Vũ Văn Nam

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Trần Quốc Hải

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Nguyễn Thái Bình

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 13/11/2017 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 15/11/2017 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Lê Khắc Tri

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 16/11/2017 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Nguyễn Thanh Thủy

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Trần Thanh Liêm

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Lưu Văn Long

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 20/11/2017 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Phú Cường

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 22/11/2017 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Trần Văn Hưng

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 23/11/2017 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Ngô Thu Hương

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Thương

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Phan Quốc Tuấn

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 27/11/2017 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Võ Thị Kim Nghĩa

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 29/11/2017 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Trần Tuấn Anh

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 30/11/2017 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Đỗ Văn Thanh

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Nguyễn Thanh Khiêm

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

TẢI Thông báo 54/TB-HĐND ngày 12/10/2017

Tin liên quan