Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ hai, 16/10/2017 | 13:29:58 GMT+7
Thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Văn Dũng để thực hiện dự án Khu nhà ở nông thôn mới Huỳnh Gia Phát tại xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng,
Về việc thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Văn Dũng để thực hiện dự án Khu nhà ở nông thôn mới Huỳnh Gia Phát tại xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Tập tin đính kèm:

Thu hồi diện tích 8.097,30m2 đất của hộ ông Nguyễn Văn Dũng, thường trú xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, thuộc thửa đất số 134, tờ bản đồ số 37, tại xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương theo Mảnh trích lục bản đồ địa chính của Công ty Thương mại - Xây dựng Phú Tân lập ngày 20 tháng 7 năm 2017, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt ngày 26 tháng 7 năm 2017 (thửa đất số 134, tờ bản đồ số 37, xã Lai Uyên được Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02366 ngày 20 tháng 02 năm 2004; Mục đích sử dụng đất: 8.097,30m2 đất trồng cây lâu năm, trong đó có 623,50m² đất trồng cây lâu năm thuộc hành lang an toàn suối).

Lý do thu hồi đất: Thực hiện dự án Khu nhà ở nông thôn mới Huỳnh Gia Phát tại xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Tin liên quan