Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ hai, 06/11/2017 | 08:52:28 GMT+7
Công khai lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng
Theo quy định tại Điều 43 Luật Đất đai năm 2013, trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, Ủy ban nhân dân huyện phải tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất và việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện thông qua hình thức công khai thông tin về nội dung của Kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Tập tin đính kèm:

- Nội dung công khai (Gửi kèm theo các file số):

+ Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng. (Tải về)

+ Các chỉ tiêu sử dụng đất của Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng. (Tải về)

+ Danh mục các dự án, công trình thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn huyện Bàu Bàng. (Tải về)

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bàu Bàng (tỷ lệ 1/25.000). (Tải về)

- Thời gian công khai lấy ý kiến nhân dân: 30 ngày, kể từ ngày 01/11/2017 đến hết ngày 30/11/2017.

- Hình thức nhận ý kiến của nhân dân:

+ Nhận góp ý trực tiếp bằng Văn bản gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: A2-14, đường NC - KĐT Bàu Bàng, ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

+ Nhận góp ý qua hộp thư điện tử (địa chỉ hộp thư điện tử: tnmt.bb@binhduong.gov.vn).

Tin liên quan