Tin Nội chính
Thứ sáu, 17/11/2017 | 08:44:18 GMT+7
Hội nghị triển khai thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017
Sáng ngày 16/11, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị triển khai, thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày 16/11, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị triển khai, thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 cho hơn 200 đại biểu là Trưởng, Phó các cơ quan, phòng ban, đoàn thể huyện, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, Thẩm phán, Kiểm soát viên, Điều tra viên và Chấp hành viên của huyện, Bí thư, Chủ tịch, Công chức Tư pháp – Hộ tịch, lực lượng tuyên truyền viên các xã trên địa bàn huyện. 

Đến dự có ông Nguyễn Văn Thương – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Bộ Luật hình sự năm 2015 gồm có 3 phần, 26 chương với 426 điều, được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển ở mức cao hơn những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta từ năm 1945 đến nay. Bộ luật tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, phòng ngừa. So với Bộ Luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Bộ Luật hình sự năm 2015 tăng thêm 2 chương và 71 điều. Trong đó, bổ sung, sửa đổi các nội dung: nhiệm vụ bảo vệ quyền con người; cơ sở trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội; chế định chuẩn bị phạm tội; mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cảnh cáo; thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình; quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện... Bộ Luật hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện - nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức quán triệt Bộ Luật hình sự. Để nội dung các luật sớm đi vào cuộc sống, phát huy được giá trị trong thực tiễn, ông đề nghị các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện, xã cần tiếp thu đầy đủ những nội dung mà báo cáo viên truyền đạt; nghiêm túc quán triệt, triển khai nội dung, nhất là những điểm mới, cơ bản, quan trọng của Luật đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; bảo đảm sau ngày Luật có hiệu lực thi hành được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi toàn huyện./.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan