Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ hai, 27/11/2017 | 08:41:52 GMT+7
Hội Nông dân huyện Bàu Bàng tổ chức lễ giao vốn quỹ hổ trợ nông dân nguồn tỉnh ủy thác
Thực hiện Quyết định số 867 ngày 20/11/2017 của Hội Nông Dân (HND) tỉnh Bình Dương về việc giao vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2017, sáng ngày 22/11/2017 Hội Nông dân huyện Bàu Bàng tổ chức lễ giao vốn quỹ hổ trợ nông dân nguồn tỉnh ủy thác.
Tập tin đính kèm:

Nguồn vốn vay đợt này tập trung cho 102 hộ gia đình là hội viên HND được vay với số tiền 3 tỷ đồng để cho các hộ chăn nuôi gà, bò, và cây cao su làm kinh tế.

Thông qua hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, nhằm tuyên truyền cho hội viên, nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng, phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của Hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan