Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 01/12/2017 | 13:24:37 GMT+7
Chương trình làm việc tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện
Căn cứ Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2017; Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện;
Tập tin đính kèm:

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 12 năm 2017 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần II (04 - 08/12/2017)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng và đề xuất biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn huyện”.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Thực hiện điều hòa vốn đầu tư công năm 2017.

- Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017.

- Thực hiện điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2017.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tuần IV (18 - 22/12/2017)

UBND huyện

Báo cáo chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 12/2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018.

Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổng kết hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị

Phòng Quản lý đô thị

Thăm chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2017.

Phòng Nội vụ

Tuần V (25 - 29/12/2017)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Nghe thông qua kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các ngày lễ, Tết Dương lịch năm 2018.

Công an huyện

Tổng kết công tác phối hợp Công an - Quân sự - PCCC năm 2017.

Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Cảnh sát PCCC số 6

Tổng kết công tác tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018.

Phòng Tư pháp


TẢI Thông báo số 548/TB-UBND ngày 01/12/2017

Tin liên quan