Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 01/12/2017 | 15:24:54 GMT+7
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 04-12-2017 đến ngày 10-12-2017
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai

(04/12)

Sáng

09 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ Khai trương HDBank Bàu Bàng

Địa điểm:

Đường D1-5A, Khu CN - ĐT Bàu Bàng

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện họp kiểm điểm tập thể và cá nhân Thường trực HĐND huyện năm 2017 (Thường trực HĐND huyện chuẩn bị chương trình)

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Ba

(05/12)

Sáng

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua:

1.    Nghị quyết về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;

2.     Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy năm 2018;

3.    Quyết định Ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên Trang thông tin điện tử nội bộ Huyện ủy (VPHU chuẩn bị nội dung 1,2,3);

4.    Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018. Kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân năm 2018 gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017;

5.    Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề năm 2017 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa”

6.    Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII (Ban Tuyên giáo HU chuẩn bị nội dung 4,5,6);

7.    Công tác cán bộ và công tác đảng viên (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị);

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy;

ND4,5,6:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

ND7:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy;

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp chi bộ đánh giá xét phân loại cán bộ, công chức, đảng viên năm 2017

* Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Tư

(06/12)

Sáng

07 giờ 45:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa IX -nhiệm kỳ 2016-2021 (03 ngày từ ngày 06/12 đến ngày 08/12/2017)

Địa điểm:

Hội trường B- Tỉnh ủy

Thứ Năm

(07/12)

Sáng:

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

07 giờ 45:

 Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện nghe báo cáo kế hoạch đầu tư ấn phẩm điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện năm 2016

Mời dự:

Đ/c Hoàng Văn Phú- Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

 Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ Khánh thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển thuộc Công ty Cổ phần giấy An Bình

Địa điểm:

Lô A16CN, Đường D6, Khu CN - ĐT Bàu Bàng

Thứ Sáu

(08/12)

 

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy đi khảo sát tuyến đường tạo lực

Mỹ Phước - Bàu Bàng

Cùng đi:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lai Uyên và Lai Hưng; Chánh Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

Tập trung tại Văn phòng Huyện ủy để cùng đi

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Diễn đàn Công an huyện Bàu Bàng lắng nghe ý kiến nhân dân

Địa điểm:

Hội trường A- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chủ Nhật

(10/12)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Họp mặt Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Trung đoàn 5&205 lần thứ 29 (có chương trình và thư mời riêng)

* Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận, Trân cùng dự

Địa điểm:

Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan

Tin liên quan