Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 08/12/2017 | 16:28:11 GMT+7
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 11-12-2017 đến ngày 15-12-2017
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai

(11/12)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết việc thí điểm đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2017

Cùng dự:

Đ/c Huỳnh Công Du-UVTV,Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; các Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện

Địa điểm:

Hội trường B- Tỉnh ủy

Chiều

1

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp HĐND cuối năm 2017 (Thường trực HĐND chuẩn bị chương trình, nội dung)

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

15 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý và cá nhân cán bộ, công chức, nhân viên  Văn phòng năm 2017

*Tất cả CB,CC,NV Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Ba

(12/12)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị Tổng kết diễn tập Khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2017

Địa điểm:

Hội trường A Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo huyện (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị chương trình, nội dung và thông báo thành phần tham dự)

Mời dự:

Thành viên Ban Chỉ đạo theo quyết định số 1164-QĐ/HU, ngày 14-4-2017 của BTV Huyện ủy;

*Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

3-

09 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị chương trình, nội dung và thông báo thành phần tham dự)

Mời dự:

Thành viên Ban Chỉ đạo theo quyết định số 1163-QĐ/HU, ngày 14-4-2016 của BTV Huyện ủy;

*Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Luận

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp lãnh đạo huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Mời dự:

Đ/c Lê Thanh Tâm, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện;

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện;

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lai Uyên, Lai Hưng;

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

15 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017

Địa điểm:

Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Thứ Tư

(13/12)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Liên đoàn Lao động, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động TB&XH huyện

Địa điểm:

Hội trường B- Tỉnh ủy

2-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 12 năm 2017

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Phòng Cảnh sát PCCC số 6, Chi nhánhTrung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Đảng – Đoàn thể năm 2017

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện; Trưởng các Ban xây dựng đảng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện;

Thủ trưởng các cơ quan: UB.MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện;

Chánh Văn phòng và chuyên viên Trân, Huệ cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Năm

(14/12)

Sáng:

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16 – Khóa XI (mở rộng)

*Có chương trình và thông báo triệu tập riêng

Địa điểm:

Hội trường A- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Sáu

(15/12)

 

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy cùng đoàn Hội Nông dân huyện tham quan khu Nông nghiệp công nghệ cao An Thái – huyện Phú Giáo (Có chương trình riêng)

Địa điểm:

Tập trung tại Văn phòng Huyện ủy cùng đi

3-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

4-

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện làm việc với Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Bình Dương

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập-UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng cụm thi đua khối huyện, thị, thành phố năm 2017

Địa điểm:

Hội trường Ban Chỉ huy quân sự huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan

Tin liên quan