Tin Nội chính
Thứ sáu, 15/12/2017 | 07:47:22 GMT+7
Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật
Sáng ngày 13/12, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 200 báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở, công chức tư pháp – hộ tịch, công chức phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.
Tập tin đính kèm:

Đến dự có ông Võ Thành Giàu – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện.

Tại buổi tập huấn các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt các kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ về công tác tuyên truyền miệng, những vấn đề cơ bản về luật phổ biến, giáo dục pháp luật; các kỹ năng cơ bản trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở được quy định trong bộ Luật Dân sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật đất đai, các điểm mới của Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật.

Qua buổi tập huấn góp phần trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, phổ biến giáo dục pháp luật cơ bản cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền của huyện. Từ đó thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trong huyện./.

BAN BIÊN TẬP

Tin liên quan