Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ năm, 21/12/2017 | 16:26:46 GMT+7
Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16 khóa XI (mở rộng)
Sáng 14/12, Huyện ủy Bàu Bàng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16 khóa XI (mở rộng). Dự hội nghị có bà Nguyễn Minh Thủy – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Tập tin đính kèm:

Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, tổ chức triển khai, tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện năm 2017 đạt nhiều kết quả quan trọng, kinh tế phát triển trên cả ba lĩnh vực. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.420 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ; thu hút 110 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký 330 triệu USD và 404 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.774 tỷ đồng, tăng 24,21% so với năm 2016; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.822 tỷ đồng, tăng 5,12% so với năm 2016; công tác giáo dục, y tế được củng cố và nâng cao, các chương trình mục tiêu quốc gia được duy trì và thực hiện tốt.


Ban Chấp hành Đảng bộ huyện biểu quyết thông qua Nghị quyết năm 2018

Năm 2018, huyện Bàu Bàng sẽ tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng; triển khai đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoạt động hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. Cùng với đó, huyện Bàu Bàng cũng đề ra các giải pháp, nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 theo Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị bà Nguyễn Minh Thủy – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương - ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ huyện Bàu Bàng đạt được trong năm 2017. Đồng thời bà yêu cầu trong thời gian tới Đảng bộ huyện Bàu Bàng cần tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ như: tổ chức phân loại đánh giá tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cuối năm phải thực chất để kiện toàn đội ngũ cán bộ vào giữa nhiệm kỳ 2018; tổ chức đánh giá thực chất, chất lượng các đoàn thể chính trị xã hội huyện; xây dựng hiệu quả kế hoạch đầu tư trung hạn và dài hạn để tranh thủ các nguồn vốn đầu tư; thường xuyên quan tâm đến chế độ chính sách, người có công trên địa bàn huyện, quan tâm đến đời sống công nhân lao động trong các doanh nghiệp; nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo của cán bộ từ xã đến huyện…

BAN BIÊN TẬP

Tin liên quan