Tin Nội chính
Thứ năm, 21/12/2017 | 16:30:05 GMT+7
Hội nghị triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017
Sáng ngày 21/12, Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 cho hơn 200 cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện, xã; thành viên hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; lực lượng tuyên truyền viên pháp luật các xã. Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Thương – Phó Chủ tịch UBND huyện.
Tập tin đính kèm:

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt các điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. Theo đó, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 20/6/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 có 9 chương, 78 điều với các nội dung cơ bản như những quy định chung; phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; thiệt hại được bồi thường; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước; điều khoản thi hành…


Toàn cảnh Hội nghị triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 được xây dựng trên tinh thần kế thừa các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và phù hợp với Hiến pháp 2013; đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và thiết lập cơ chế pháp lý minh bạch, khả thi để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, cơ quan tư pháp và cán bộ, công chức trong các cơ quan này; góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp…trong thời gian tới./.

BAN BIÊN TẬP

Tin liên quan