Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ hai, 25/12/2017 | 10:16:17 GMT+7
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 25-12-2017 đến ngày 29-12-2017
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai

(25/12)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trừ Văn Thố

* Chánh Văn phòng cùng dự

Cùng dự:

Đ/c Lữ Văn Hoàng, UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện; đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng

Địa điểm:

Phòng họp UBND xã Trừ Văn Thố

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lai Uyên

* Phó Chánh Văn phòng Chi cùng dự

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng

Địa điểm:

Phòng họp UBND xã Lai Uyên

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự kiểm điểm Chi bộ BHXH

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng

Địa điểm:

Trụ sở BHXH

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Khối Nhà nước

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

3-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Lưu Văn Long, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy dự kiểm điểm Chi bộ Tòa án

Địa điểm:

Phòng họp Tòa án nhân dân huyện

4-

15 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Bạch Văn Nhân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự kiểm điểm Chi bộ Bưu điện

Địa điểm:

Phòng họp Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Thứ Ba

(26/12)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lai Hưng

* Chánh Văn phòng cùng dự

Cùng dự:

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng

Địa điểm:

Phòng họp Ban CHQS xã Lai Hưng

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hưng Hòa

* Phó Chánh Văn phòng Chi cùng dự

Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng

Địa điểm:

Phòng họp UBND xã Hưng Hòa

3-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Thành Tốt, HUV, Chủ tịch UB.MTTQ huyện dự Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2017

Địa điểm:

Hội trường A - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

4-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thành Giàu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự kiểm điểm Chi bộ Trung tâm Y tế huyện

Địa điểm:

Phòng họp Trung tâm y tế huyện (TTYT xã Lai Uyên)

Thứ Tư

(27/12)

Sáng

1-

07 giờ 30

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hưng

* Chánh Văn phòng cùng dự

Cùng dự:

Đ/c Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng

Địa điểm:

Phòng họp UBND xã Tân Hưng

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công Đ/c Lưu Văn Long, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cây Trường

* Phó Chánh Văn phòng Chi cùng dự

Cùng dự:

Đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng

Địa điểm:

Phòng họp UBND xã Cây Trường

3-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Thanh Khiêm, UVTV, Trưởng Công an huyện dự kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Nguyên

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng

Địa điểm:

Phòng họp UBND xã Long Nguyên

4-

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 55 mở tại huyện

Địa điểm:

Hội trường A - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự và hướng dẫn Hội nghị các đoàn thể đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017 (Ban Dân vận HU chuẩn bị nội dung, chương trình)

Mời dự:

Ban Thường trực UB. MTTQ Việt Nam huyện;

Ban Chấp hành Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

(Do Thường trực UB.MTTQ và các Đoàn thể mời)

Địa điểm:

Hội trường B- Trung tâm Bồi dưỡng chính tri huyện

Thứ Năm

(28/12)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ

*Chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND xã Lai Uyên

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Lai Uyên

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(29/12)

 

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND xã Trừ Văn Thố

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Trừ Văn Thố

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Bạch Văn Nhân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Địa điểm:

Hội trường B – Tỉnh ủy

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan

Tin liên quan