Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 29/12/2017 | 16:39:15 GMT+7
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 01-01-2018 đến ngày 05-01-2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai

(01/01)

Nghỉ Tết Dương lịch theo Thông báo số 204/TB-UBND, ngày 12-12-2017 của UBND Tỉnh Bình Dương

Thứ Ba

(02/01)

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Kiểm điểm tập thể cán bộ, lãnh đạo quản lý cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Thứ Tư

(03/01)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự nghe UBND huyện thông qua kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện giai đoạn 2016-2020

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Kiểm điểm tập thể cán bộ, lãnh đạo quản lý cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

2-

15 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với Hiệu trưởng Trường PTTH Bàu Bàng và Giám đốc Bưu Điện huyện

Mời dự:

Đ/c Bạch Văn Nhân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo HU;

Đ/c Phạm Trọng Sang, Nguyên Hiệu trưởng Trường PTTH Bàu Bàng; Đ/c Lê Thị Thanh Trúc, Nguyên Giám đốc Bưu Điện huyện

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Năm

(04/01)

Sáng

1-

07 giờ 30:

 Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua:

1.  Kế hoạch thăm tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, công nhân xa quê,... nhân dịp Tết Nguyên đán (UBND huyện chuẩn bị);

2.  Báo cáo công tác chuẩn bị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017 (VPHU chuẩn bị)

3.  Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017;

4.  Kế hoạch triển khai chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018(Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung 3,4);

5.      Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tập hợp và sinh hoạt đoàn viên, hội viên của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018 - 2023 (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị)

6. Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018  (UBKT Huyện ủy chuẩn bị)

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy

ND1:

Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Văn phòng HĐND-UBND huyện;

ND1:

Trưởng Phòng Lao động TB&XH huyện

ND3,4:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

ND 5:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

ND 6:

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(05/01)

 

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự lễ công nhận Trường Tiểu học Tân Hưng đạt chuẩn mức độ 2

Địa điểm:

Trường Tiểu học Tân Hưng

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017

Địa điểm:

Hội trường D - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Hội đồng thi đua xét đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đánh giá chất lượng đảng viên (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung, chương trình và thông báo thành phần dự họp)

Mời dự:

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1391-QĐ/HU, ngày 07-9-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan

Tin liên quan