Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 12/01/2018 | 15:41:38 GMT+7
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 15-01-2018 đến ngày 19-01-2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai

(15/01)

Sáng

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực chủ trì Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 01 năm 2018

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Phòng Cảnh sát PCCC số 6, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Ba

(16/01)

Sáng

1-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Đảng tháng 01 năm 2018

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy;

Chánh Văn phòng và chuyên viên Trân cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

10 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự kiểm điểm tập thể cán bộ, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Văn phòng định kỳ tháng 01 năm 2018

*Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

16 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy thăm đồng chí Nguyễn Minh Triết, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã  hội Chủ nghĩa Việt Nam

*Chánh Văn phòng Huyện ủy và Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện cùng đi

Thứ Tư

(17/01)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ và công tác dân vận phối hợp năm 2017 (có thông báo riêng)

*Phó Chánh Văn phòng Chi và Chuyên viên Việt cùng dự

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Chiều

1-

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy quân sự huyện phiên cuối năm

*Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Hội trường Ban Chỉ huy quân sự huyện

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện họp giao ban Thường trực HĐND huyện

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Năm

(18/01)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự họp UBND huyện định kỳ

*Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Huỳnh Công Du, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2017

Địa điểm

Hội trường  B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020

Mời dự:

Đại diện: Thường trực HĐND huyện,

Đ/c Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó chủ tịch UBND huyện;

Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Kho bạc, Văn phòng HĐND-UBND huyện;

Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã;

Chánh Văn phòng Huyện ủy và chuyên viên Luận cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

3-

16 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự lễ ra mắt Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP

Địa điểm:

Sảnh A1 - Công viên Văn hóa Thanh Lễ

Thứ Sáu

(19/01)

 

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 (có thông báo riêng)

Địa điểm:

Hội trường A- Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

Chiều

16 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất, 40 năm BIDV Bình Dương phát triển

Địa điểm:

Khu vực 2B-9, Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan

Tin liên quan