Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 19/01/2018 | 16:11:41 GMT+7
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 22-01-2018 đến ngày 26-01-2018 (MỚI)
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai

(22/01)

Sáng 

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

Thứ Ba

(23/01)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Địa diểm:

Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Thứ Tư

(24/01)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

*Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị triển khai công tác Tòa án nhân dân năm 2018

Địa điểm:

Hội trường D- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

14 giờ 00:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1- Báo cáo tình hình phát triển KT - XH - QP,  AN tháng 01/2018, kế hoạch tháng 02/2018 ;

2- Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 34-CTr/TU của Tỉnh ủy về đổi mới thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

3- Kế hoạch khánh thành, khởi động một số công trình trọng điểm nhân họp mặt tổng kết xây dựng Đảng năm 2017 và mừng Đảng, mừng xuân 2018 (UBND huyện chuẩn bị nội dung 1,2,3);

4- Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tháng 01/2018, kế hoạch tháng 02/2018.

5- Thông báo phân công thăm hỏi và chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo và các đơn vị, địa phương nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018 (VPHU chuẩn bị nội dung 4, 5);

6- Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại, xét khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017;

7- Báo cáo sơ kết 5 thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-9-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp;

8- Báo cáo kết quả Đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 6,7,8).

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy;

ND 1, 2, 3:

Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện;

ND 2:

Trưởng Phòng Kinh tế;

ND 3:

Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện và Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện;

ND 6, 7, 8:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Năm

(25/01)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện huyện dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Chi bộ Kho bạc Nhà nước

Địa điểm:

Trụ sở Kho bạc Nhà nước Bàu Bàng

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

3-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, Khóa X

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

4-

09 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Chiều

1-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 15:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(26-01)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Chi bộ Toà án

Địa điểm:

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể năm 2017 Đảng bộ xã Lai Uyên

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Lai Uyên

3-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công Đ/c Lưu Văn Long, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể  năm 2017 Đảng bộ xã Cây Trường

*Phó Chánh Văn phòng Chi cùng dự

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Cây Trường II

4-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Chi bộ Chi cục thuế

Địa điểm:

Phòng họp Chi Cục thuế huyện

5-

10 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2017 tại Công ty Cổ phần KCN Tân Bình

Địa điểm:

Văn phòng Công ty

Chiều

17 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp mặt cuối năm tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 tỉnh Bình Dương

Địa điểm:

Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Dương

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan

Tin liên quan