Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ sáu, 26/01/2018 | 15:30:34 GMT+7
Trường Tiểu học Hưng Hòa tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy, bạo lực học đường và luật trẻ em năm học 2017- 2018.
Nhằm mục đích tuyên truyền giáo dục cho các em học sinh trong toàn huyện về tác hại của ma túy và các hình thức biến tương của các loại thuốc gây nghiện trên thị trường hiện nay, đồng thời nhằm mục đích tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016.
Tập tin đính kèm:

Hội đồng Đội huyện phối hợp Đoàn xã Hưng Hòa, Ban giám hiệu trường Tiểu học Hưng Hòa tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy, bạo lực học đường và Luật trẻ em năm học 2017 – 2018.


Đồng chí Nguyễn Văn Long đang chia sẻ với các em học sinh về phòng chống bạo lực học đường

          Tại buổi tuyên truyền cán bộ, giáo viên và học sinh trường Tiểu học Hưng Hòa đã được tuyên truyền những nôi dung như: Khái quát lịch sử của ma tuý trên thế giới và Việt Nam; Những khái niệm cơ bản về ma tuý, những loại ma tuý phổ biến tại Việt Nam; Tác hại của ma tuý, nguyên nhân dân đến sử dụng ma tuý; Dấu hiệu nhận biết người nghiện ma tuý, tình hình về người nghiện ma tuý, tội phạm về ma tuý; Trách nhiệm của cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng chống ma tuý. Khái quát về bạo lực học đường hiện nay; Những hình thức phổ biến về bạo lực học đường; Nguyên nhân của hiện tượng bạo lực học đường; Những giải pháp để ngăn chặn bạo lực học đường.

          Qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của huyện về  công tác phòng Chống ma tuý. Bồi dưỡng kiến thức về tác hại ma tuý, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma tuý để tuyên truyền vận động học sinh trong nhà trường nêu cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác với những hoạt động của tội phạm ma tuý.

                                                                                          BAN BIÊN TẬP

Tin liên quan