Tin Kinh tế - Đô thị
Thứ hai, 29/01/2018 | 09:43:01 GMT+7
Hội nghị tổng kết ngành Tài nguyên – Môi trường năm 2017, và triển khai kế hoạch năm 2018
Chiều ngày 25/1/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường – Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Tài nguyên – Môi trường năm 2017, và triển khai kế hoạch năm 2018. Đến dự có ông ông Nguyễn Văn Thương – PCT UBND huyện.
Tập tin đính kèm:

Trong năm 2017, các nhiệm vụ trọng tâm của hai đơn vị đã được thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, các thủ tục hành chính đều được rút ngắn, giải quyết đúng quy trình và cơ bản đảm bảo thời gian quy định. Theo đó, về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất Đai đã tiếp nhận hồ sơ là 10.509 hồ sơ, đã giải quyết: 9.584 hồ sơ; hồ sơ đang thực hiện: 315 hồ sơ; hồ sơ trả lại: 610 hồ sơ.  Về Kết quả hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường: trong năm Phòng đã phối hợp với các ngành liên quan giải quyết nhiều vấn đề trong lĩnh vực đất đai, môi trường.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện - đã ghi nhận biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong năm 2017 góp phần thiết thực vào thực hiện kế hoạch của huyện Bàu Bàng, sang năm 2018 cần thực hiện tốt công tác phối hợp giữa 02 cơ quan, với các ngành, các cấp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật về tài nguyên - môi trường dưới nhiều hình thức, phương tiện, lực lượng tham gia với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp với từng đối tượng và tăng cường công tác phối hợp với các ngành và địa phương trong việc kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan