Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ tư, 31/01/2018 | 13:03:45 GMT+7
Đảng bộ xã Hưng Hòa sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể năm 2017
Sáng ngày 30/01/2018, Đảng bộ xã Hưng Hòa tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Tập tin đính kèm:

Dự Hội nghị có ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng huyện và toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ xã tham dự. 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã đã tập trung triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên các nội dung Nghị quyết của TW, Tỉnh ủy, Huyện ủy; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các hoạt động trên lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt được nhiều kết quả và tiếp tục được đẩy mạnh; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các chế độ chính sách xã hội được giải quyết kịp thời; quốc phòng – an ninh giữ vững ổn định. Bên cạnh việc quy hoạch cán bộ, Đảng ủy xã cũng lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy định, trong những năm qua xã đã chọn cử 17 cán bộ, đảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng; kết nạp mới 29 đảng viên đạt 96,67% Nghị quyết đề ra nâng tổng số đảng viên hiện nay là 302 đồng chí. Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 có 06/13 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, tỷ lệ 50%, 246/283 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ 87%; không có chi bộ yếu kém.

Hiện nay, số hộ nghèo trên địa bàn xã đã giảm 13 hộ, trong đó hộ nghèo bảo trợ 08 hộ, giảm 10 hộ so với năm 2015; hộ cận nghèo 12 hộ, giảm 33 hộ so với năm 2015. Hộ gia đình đạt gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 95,91%. Có 6/6 ấp đạt ấp văn hóa. Xã giữ vững và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới đã đạt được.Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội, chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo đối tượng bảo trợ xã hội…Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được và rút ra những hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong nữa nhiệm kỳ qua và trong năm 2017 về công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội đồng thời đề ra những giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra trong năm nửa nhiệm kỳ còn lại.


Đảng ủy xã Hưng Hòa khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2017

Dịp này, UBND xã khen thưởng cho 8 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017; khen thưởng cho 15 tập thể, 53 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017; Đảng ủy xã đã khen thưởng cho 2 tập thể,7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017, 6 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và 36 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan