Tin Nội chính
Thứ tư, 31/01/2018 | 13:13:11 GMT+7
Hội nghị tập huấn triển khai Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2018
Sáng ngày 30/01, UBND huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 150 cán bộ, trưởng, phó các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn toàn huyện.
Tập tin đính kèm:

Đến dự Hội nghị có ông Lê Khắc Tri – Chủ tịch UBND huyện.


Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt Luật tín ngưỡng, tôn giáo: theo đó, Ngày 18-11-2016, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo với 9 chương, 68 điều. Ngày 1-12-2016, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký lệnh công bố và Luật tín ngưỡng, tôn giáo sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2018. Đồng thời được nghe báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước nâng cao trách nhiệm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan