Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ sáu, 02/02/2018 | 16:49:31 GMT+7
Đại hội Hội Nông dân xã Tân Hưng, nhiệm kỳ 2018-2023
Trong 2 ngày 1 và 2/2/2018, Hội Nông dân xã Tân Hưng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.Dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết-Chủ tịch Hội nông dân huyện; cùng lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND, các ngành đoàn thể xã và 61 Đại biểu Đại diện cho 869 hội viên nông dân trong xã tham dự.
Tập tin đính kèm:

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã đã tổ chức phát động phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được 87 buổi, có 4.692 lượt cán bộ, hội viên tham dự; Qua phát động đã có 3.127 hộ đăng ký, đạt 111% chỉ tiêu giao. Qua bình xét đã có 2.688 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 85,96 % so với hộ đăng ký, đạt 110,4% so với chỉ tiêu huyện giao, trong đó: cấp tỉnh 167 hộ, cấp huyện 514 hộ, cấp cơ sở 2.007 hộ. Đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều hộ nông dân tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện các tiêu chí của chương trình, nhất là với tiêu chí giao thông nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, một số nông dân đã tự nguyện cắt cây hiến đất, để hình thành nên các tuyến đường đẹp, cụ thể đã hiến trên 7.500 m2 đất, trên 200 ngày công, sửa chữa và làm mới trên 3.5km đường giao thông nông thôn, nạo vét tu sửa kênh mương cống rãnh thoát nước với chiều dài hơn 5km.

Ban chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt tại Đại hội

Đại hội Đại biểu Hội nông dân xã Tân Hưng lần thứ VII, nhiệm kì 2018 – 2023 đã bầu Ban Chấp hành gồm 09 ủy viên. Với 100% phiếu bầu, Ông Kim Ngọc Việt đã tái cử vào chức Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kì 2018 – 2023. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 15 Đại biểu chính thức và 2 Đại biểu dự khuyết. Đồng thời, thông qua một số nội dung phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kì 2018 – 2023.

Dịp này, Hội Nông dân xã đã trao giấy khen của UBND xã cho 03 tập thể và 05 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kì 2012 – 2017./.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan