Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ hai, 05/02/2018 | 13:48:00 GMT+7
Chương trình làm việc tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Căn cứ Quyết định số 4049/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018;
Tập tin đính kèm:

Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện; Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 02 năm 2018 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần VI (05 - 09/02/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổng kết công tác thuế năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Chi cục thuế huyện

Triển khai Kế hoạch hoạt động kinh tế tập thể năm 2018.

Phòng TC - KH

Tuần VIII (21 - 23/02/2018)

UBND huyện

Báo cáo chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02/2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2018

Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tuần IX (26 - 28/02/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

- Tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân đầu năm 2018.

- Họp xét nâng lương trước thời hạn (chỉ tiêu năm 2017

Phòng Nội vụ

Tổ chức kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02).

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế

TẢI Thông báo số 49/TB-UBND ngày 02/02/2018

Tin liên quan