Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 23/02/2018 | 15:16:05 GMT+7
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 26-02-2018 đến ngày 02-03-2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai

(26/02)

 

Sáng

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp mặt đầu năm với Khối vận

Mời dự:

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy;

Đại diện lãnh đạo UB.MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

Địa điểm:

Phòng họp Ban Dân vận Huyện ủy

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp UBND huyện định kỳ

*Chánh Văn phòng và chuyên viên Luận dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Ba

(27/02)

Sáng

1-

07 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự Lễ khởi động Dự án Trung tâm y tế huyện

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Gần Xí nghiệp công trình công cộng huyện

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2018)

*Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Hội trường huyện

Thứ Tư

(28/02)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Huỳnh Công Du- UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự lễ khởi động Tháng thanh niên do Tỉnh đoàn tổ chức

Địa điểm:

Trung tâm Văn hóa xã Lai Uyên

2-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Họp mặt chức sắc tôn giáo đầu năm 2018

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Năm

(01/3)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

15 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo các ngành để triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;

Đ/c Huỳnh Công Du - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy;

Đ/c Lưu Văn Long - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Lý Hồng Vũ - HUV, Trưởng Phòng Nội vụ;

Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(02/3)

Sáng

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1-    Báo cáo tình hình phát triển KT - XH - QP, AN tháng 02/2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018 (UBND huyện chuẩn bị);

2-    Kế hoạch tổ chức giao quân năm 2018 (UBND huyện chuẩn bị);

3-    Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tháng 02/2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018 (VPHU chuẩn bị);

4-    Quyết định ban hành Quy chế về việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn huyện Bàu Bàng (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị);

5-    Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề 2017; Danh sách xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2017;

6-    Báo cáo sơ kết các mô hình làm theo Bác do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động thực hiện trong năm 2017;

7-     Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 88-CTr/TU, ngày 12-9-2014 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn huyện Bàu Bàng;

8-    Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” trên địa bàn huyện Bàu Bàng (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung 5,6,7,8);

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Chánh Văn phòng Huyện ủy

ND 1-2:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện

ND 3:

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện

ND 4:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

ND 5-8:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

ND7-8:

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan

Tin liên quan