Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 23/02/2018 | 15:26:32 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/02/2018 đến 02/3/2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 26/02/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh tháng 2/2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2018.              

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Trưởng các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện;

- Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục thuế, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Phòng Cảnh sát PCCC, Đội Quản lý thị trường số 10, Xí nghiệp công trình công cộng, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Văn phòng Huyện ủy.

                     - Lãnh đạo Văn phòng, các c/v: Quang, X. Lộc, Duy, Loan dự.

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

16 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khởi động xây dựng Trung tâm Y tế huyện và Lễ Kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Y tế, Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Xí nghiệp Công trình công cộng, Ban Quản lý dự án

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước dự

ĐĐ: Khu đất xây dựng Trung tâm Y tế huyện (Gần Xí nghiệp công trình công cộng huyện)

Thứ Ba ngày 27/02/2018:

Sáng:

7 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện dự Lễ khởi động xây dựng Trung tâm Y tế huyện (có chương trình riêng)

                    - Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Khu đất xây dựng Trung tâm Y tế huyện (Gần Xí nghiệp công trình công cộng huyện)

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa dự Lễ kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2018)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan dự

          ĐĐ: Hội trường Huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2/2018

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Thứ Tư ngày 28/02/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu  dự lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2018 do tỉnh tổ chức

MD:  Thành viên Ban Chỉ đạo các hoạt động Thanh thiếu nhi huyện (do Huyện đoàn mời).

          ĐĐ: Trung tâm Văn hóa xã Lai Uyên.

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp mặt chức sắc tôn giáo đầu năm 2018 (có thư mời và chương trình riêng)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện     

Chiều:

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương thăm và chúc Tết Xí nghiệp Công trình công cộng

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Quang dự

          ĐĐ: Xí nghiệp Công trình công cộng

Thứ Năm ngày 01/3/2018:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30:  Chủ tịch HĐND trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

         

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy Hội trại Tòng quân năm 2018

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy Hội trại (do Huyện đoàn mời).

        - Đại diện lãnh đạo UBND các xã.

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, C/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

16 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu thăm và chúc Tết ngành Văn hóa – Thông tin huyện

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Sáu ngày 02/3/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

                  - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện họp Chi bộ định kỳ tháng 3/2018

          MD: Tất cả đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện  

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)

Tin liên quan