Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ hai, 26/02/2018 | 14:29:48 GMT+7
Hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2018
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân tháng 3/2018, nội dung cụ thể như sau:
Tập tin đính kèm:

1. Lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân huyện

          Ngày 01 tháng 02 năm 2018, Thường trực HĐND huyện thay mặt HĐND huyện tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

- Thời gian: Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 01/3/2018 (thứ Năm);

          - Địa điểm: Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại Thanh tra huyện).

          - Đại biểu HĐND tham dự: Ông Trần Thanh Liêm.

          2. Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện

          a) Tiếp công dân tại địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện:

Thời gian

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Địa điểm tiếp

 công dân

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 01/3/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Trần Thanh Liêm

Địa điểm tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện (đặt tại

Thanh tra huyện)

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 08/3/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Lưu Văn Long

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 15/3/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Võ Thị Kim Nghĩa

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 22/3/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Trần Quốc Hải

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 29/3/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Trương Văn Tài

b) Tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương đại biểu ứng cử

Thời gian

Địa điểm tiếp

 công dân

Đại biểu HĐND huyện tham dự

Ghi chú

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 01/3/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Đỗ Văn Thanh

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Trần Quốc Hải

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Lưu Văn Long

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 05/3/2018 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Trương Văn Tài

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 08/3/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Trị

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Phan Quốc Tuấn

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 14/3/2018 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Nguyễn Hồng Thái

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 15/3/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Vũ Văn Nam

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Nguyễn Thanh Khiêm

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Phạm Thanh Tân

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 19/3/2018 (01 ngày, thứ Hai)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Hưng

Nguyễn Lý Hồng Vũ

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 22/3/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Thương

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Cây Trường II

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 28/3/2018 (01 ngày, thứ Tư)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Lai Uyên

Phạm Thị Tuyết Nhung

Bắt đầu 07 giờ 30 phút, ngày 29/3/2018 (01 ngày, thứ Năm)

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Long Nguyên

Võ Văn Trường

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Hưng Hòa

Ngô Thị Thu Hương

Địa điểm tiếp dân - UBND xã Trừ Văn Thố

Nguyễn Thái Bình

TẢI Thông báo tiếp công dân tháng 3/2018

Tin liên quan