Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ năm, 01/03/2018 | 09:01:20 GMT+7
Chương trình làm việc tháng 3/2018 của UBND huyện Bàu Bàng
Căn cứ Quyết định số 4049/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018;
Tập tin đính kèm:

          Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện, Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 3 năm 2018 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần X (05 – 09/3/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018

Ban Chỉ huy Quân sự

Tuần XI (12 - 15/3/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Công an huyện

Tuần XII (19 - 23/3/2018)

UBND huyện

- Báo cáo tình hình phát triển KT-XH-QPAN quý I/2018, kế hoạch quý II/2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018.

- Báo cáo tình hình đầu tư công quý I/2018, kế hoạch quý II/2018.

- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách quý I/2018, kế hoạch quý II/2018.

Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tuần XIII (26 - 30/3/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

- Tổng kết công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

- Tập huấn công tác cán bộ.

Ban Chỉ huy Quân sự

TẢI Thông báo số 63/TB-UBND ngày 28/2/2018

Tin liên quan