Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ năm, 01/03/2018 | 15:29:03 GMT+7
Xã Lai Uyên tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2018
Thực hiện nghị định 04/2015/NĐ-CP của chính phủ, Về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 01/3/2018 Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018.
Tập tin đính kèm:

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, báo cáo cải tình hình cải thiện và nâng cao đời sống cán bộ công chức và báo cáo phong trào thi đua năm  năm 2017. Báo cáo cho biết đầu năm 2017 Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên đã phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ công chức, theo đó cán bộ công chức xã Lai Uyên đã hăng hái thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2017 đã đề ra. 

Trong đó, Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên luôn quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ công chức, năm 2017 lương trung bình của cán bộ công chức xã Lai Uyên 4.000.000đ/người/tháng; bên cạnh đó, xã Lai Uyên còn chi tăng thu nhập cho cán bộ công chức, với tổng số tiền 513.000.000đ đã góp phần ổn định cuộc sống cán bộ công chức xã Lai Uyên. Năm 2017, Công đoàn cơ sở xã Lai Uyên đã tặng quà cho công đoàn viên nhân dịp, ngày quốc tế phụ nữ 08/3 số tiền quà 6.000.000đ, tặng quà cho con công đoàn viên nhân ngày quốc tế thiếu nhi 01/6, Tết trung thu với tổng số tiền quà 13.200.000đ. Vận động cán bộ công chức đóng góp được 26.000.000đ tặng cho gia đình chính sách nhân ngày Thương binh lệt sỹ 27/7, vận động được 5.000.000đ ủng hộ đồng bào miền Trung, miền Bắc bị thiệt hại do mưa bảo lũ lụt gây ra và có 12 cán bộ công chức tham gia hiếm máu tình nguyện.

Hội nghị cán bộ công chức xã Lai Uyên đã thảo luận, thống nhất  thông qua chi tiêu công năm 2018, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2018. 

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan