Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 02/03/2018 | 15:18:17 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/3/2018 đến 09/3/2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 05/3/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Bí thư và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố

          ĐĐ: Hội trường A - Tỉnh ủy

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài tiếp Công dân ở xã Lai Hưng

          ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra công tác chuẩn bị Hội trại tòng quân năm 2018

          ĐĐ: Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự họp triển khai thực hiện kết luận thanh tra công tác quản lý, khai thác và sản xuất đá xây dựng, cát xây dựng và gạch nung của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng

          ĐĐ: Văn phòng Sở Xây dựng

Thứ Ba ngày 06/3/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự Lễ Khai mạc Hội trại tòng quân năm 2018

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước dự

ĐĐ: Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ

                    - Chánh Văn phòng, c/v Thảo dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với Xí nghiệp công trình công cộng về vấn đề quản lý sử dụng Hội trường, Nhà ăn Huyện

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Xí nghiệp công trình công cộng, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Văn hóa – Thông tin, Ban Quản lý dự án

                    - Chánh Văn phòng, c/v Thảo dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Lễ Khai trương Văn phòng Thừa phát lại Bến Cát

ĐĐ: Văn phòng Thừa phát lại Bến Cát (khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát)

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

Tối:

18 giờ 15: Chủ tịch UBND họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện

          MD:  - Thường trực Huyện ủy

- Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện (do Ban Chỉ huy Quân sự huyện mời)

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Duy dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

18 giờ 45: Chủ tịch UBND cùng các ngành thăm các Tiểu trại tại Hội trại tòng quân năm 2018

          ĐĐ: Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng

19 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự khai mạc chương trình văn nghệ Đêm Hội trại tòng quân

          ĐĐ: Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng

Thứ Tư ngày 07/3/2018:

Sáng:

6 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa dự Lễ giao nhận quân làm nghĩa vụ quân sự năm 2018

          MD:  - Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện

                    - Lãnh đạo Văn phòng dự

          ĐĐ: Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị tổng kết tình hình đầu tư công năm 2017

MD: Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng giải tỏa bồi thường công trình đường tạo lực Mỹ Phước – Bàu Bàng

          MD:  - Các thành viên Hội đồng

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Năm ngày 08/3/2018:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

          ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu làm việc với Lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo; Hiệu trưởng, Hiệu phó Trường THCS Lai Hưng

          MD:  - Lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo

                    - Hiệu trưởng, Hiệu phó Trường THCS Lai Hưng

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Duy dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm  dự họp mặt kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ 8/3 do tỉnh tổ chức

          ĐĐ: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Các Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Nguyễn Văn Thương; Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Tổ Nội dung số 1 nghe thông qua dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ

          MD:  - Ông Nguyễn Thanh Khiêm - Trưởng Công an huyện

                    - Ông Lữ Văn Hoàng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

                    - Ông Đỗ Văn Thanh - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Trưởng Phòng Kinh tế

- Các Phó Chánh Văn phòng, c/v Quang, X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Sáu ngày 09/3/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp xét nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức

MD: - Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy, Liên đoàn Lao động huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

                    - Thủ trưởng các đơn vị: Nội vụ, Thanh tra huyện, Giáo dục – Đào tạo

                    - Chánh Văn phòng, c/v Thảo dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Lê Thanh Tâm họp nghe thông qua các kế hoạch thực hiện Chương trình số 34, Chương trình số 24; Kế hoạch xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hóa.

          MD:  - Thường trực Huyện ủy;

- Thủ trưởng các đơn vị: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Quản lý đô thị, Nội vụ, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa – Thông tin, Phòng Y tế, Chi cục thuế

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Quang, Loan, X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương cùng Bí thư Huyện ủy kiểm tra một số công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện

          ĐĐ: Tập trung tại Văn phòng Huyện ủy để cùng đi

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)

Tin liên quan