Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 09/03/2018 | 15:29:48 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 12/3/2018 đến 16/3/2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 12/3/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Lê Thanh Tâm báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ (theo chương trình của Huyện ủy)

          ĐĐ: Trụ sở UBND xã Cây Trường

8 giờ 30:  Chủ tịch UBND làm việc với các ngành về vấn đề kinh phí

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Lao động – Thương binh và Xã hội

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Thảo dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Hội đồng chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2017                       

          MD:  - Thành phần tham dự (đã có thư mời riêng)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Hiếu dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

Thứ Ba ngày 13/3/2018:

Sáng:

08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Nông thôn mới 2017 và triển khai Kế hoạch năm 2018

MD: - Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (do Phòng Kinh tế mời)

                    - Đại diện lãnh đạo UBND các xã

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Tư ngày 14/3/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Nghị quyết các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020.

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp nghe thông qua dự thảo hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh

          ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND họp Thường trực Huyện ủy

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Năm ngày 15/3/2018:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

          ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện dự Hội nghị triển khai Luật tiếp cận thông tin; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP

          MD: - Đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện;

                    - Thủ trưởng các đơn vị: Tư pháp, Văn hóa – Thông tin

                    - Đại diện Lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã

          ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017; triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018

          MD:  - Thành phần tham dự (do Công an huyện mời)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Duy dự

          ĐĐ: Hội trường Công an huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Chỉ đạo các ngày Lễ lớn

                    - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp giao ban khối Nội chính

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Duy, Phong cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Sáu ngày 16/3/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị giao ban Khối Đảng - Đoàn thể Quý I năm 2018

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan