Văn bản Chỉ đạo-Điều hành
Thứ sáu, 16/03/2018 | 13:45:18 GMT+7
Triển khai thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, phòng chống cháy nổ, quảng cáo, rao vặt của Đoàn kiểm tra liên ngành trên địa bàn huyện Bàu Bàng
Tập tin đính kèm:

Nhằm ngăn ngừa, hạn chế và xử lý kịp thời các vi phạm về quản lý trật tự đô thị, xây dựng, môi trường, các hoạt động sản xuất, đăng ký kinh doanh, buôn bán hàng hóa, phòng chống cháy nổ, quảng cáo rao vặt góp phần đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời, phục vụ công tác cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị, đảm bảo nhu cầu việc đi lại của nhân dân an toàn, hạnh phúc trên địa bàn huyện Bàu Bàng. Đoàn kiểm tra liên ngành xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, phòng chống cháy nổ, quảng cáo, rao vặt trên địa bàn huyện với nội dung 

1. Đối tượng kiểm tra

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền huyện quản lý.

2. Nội dung kiểm tra

Các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng hóa, quảng cáo rao vặt trên địa bàn huyện bao gồm:

- Kiểm tra các quy định về công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin - viễn thông, phát thanh, truyền hình, báo chí xuất bản.

- Kiểm tra các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường (đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết; đề án bảo vệ môi trường đơn giản; kế hoạch bảo vệ môi trường; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, báo cáo giám sát môi trường định kỳ).

- Kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các loại giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ văn hóa khác.

- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế.

- Kiểm tra xử lý sự cố cháy, nổ của lực lượng PCCC tại chỗ. Điều kiện nguồn nước phục vụ chữa cháy; việc tự ý xây dựng các hạng mục trên đường giao thông, khoảng cách an toàn PCCC.

3. Thời gian, địa điểm các đợt kiểm tra

a. Từ ngày 07/02/2018 đến ngày 16/3/2018: Công tác chuẩn bị

+ Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, phòng chống cháy nổ, quảng cáo, rao vặt trên địa bàn huyện.

+ Rà soát thống kê các cơ sở, hộ gia đình sản xuất kinh doanh thuộc huyện quản lý, đề xuất các đơn vị kiểm tra và xử lý (ưu tiên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dọc tuyến đường Quốc lộ 13).

+ Thông báo thành viên và tuyên truyền về kế hoạch kiểm tra, công tác chuẩn bị kiểm tra.

b. Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 11/4/2018: Tiến hành kiểm tra (chia làm 02 đợt)

Kiểm tra Đợt 1: Từ ngày 22/3/2018 đến hết ngày 28/3/2018 (Sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00; Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

Tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở, hộ gia đình sản xuất kinh doanh dọc tuyến Quốc lộ 13.

Kiểm tra Đợt 2: Từ ngày 05/4/2018 đến hết ngày 11/4/2018 (Sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00; Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

Tiến hành kiểm tra các cơ sở, hộ gia đình sản xuất kinh doanh còn lại thuộc thẩm quyền huyện quản lý.

TẢI Kế hoạch số 47/KH-ĐKT ngày 14/3/2018
Tin liên quan