Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 16/03/2018 | 16:25:57 GMT+7
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 19-3-2018 đến ngày 23-3-2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai

(19/3)

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Nghị quyết các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong năm 2017 tại Đảng ủy xã Cây Trường

Cùng dự:

Thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1668-QĐ/HU, ngày 02-3-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy;

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Cây Trường

Chiều

1-

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư  Huyện ủy dự họp UBND huyện định kỳ

*Phó Chánh Văn phòng Hận và chuyên viên Việt dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Nghị quyết các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong năm 2017 tại Đảng ủy xã Trừ Văn Thố

Cùng dự:

Thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1668-QĐ/HU, ngày 02-3-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

Thứ Ba

(20/3)

Sáng

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua:

1.    Báo cáo tình hình phát triển KT - XH - QP, AN quý I/2018, một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 (UBND huyện chuẩn bị);

2.    Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể quý I năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2018 (VPHU chuẩn bị);

3.    Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU, ngày 25-10-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (Công an huyện, Viện Kiểm sát chuẩn bị);

4.    Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Bí thư  huyên ủy và Chủ tịch UBND huyện với nhân dân trên địa bàn huyện năm 2018 (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị);

5.    Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị nhằm xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bàu Bàng giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo;

6.    Kế hoạch triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 về khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục thể thao và các vấn đề xã hội khác;

7.    Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II/2018(Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung 5,6,7);

8.  Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (UBKT huyện ủy chuẩn bị);

Mời dự:

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy

ND1:

Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện;

ND3:

Đại diện lãnh đạo: Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện

ND4:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

ND5-7:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

ND8:

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Chiều

1-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Nghị quyết các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong năm 2017 tại Đảng ủy Quân sự huyện

Cùng dự:

Thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1668-QĐ/HU, ngày 02-3-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy  

Phó Chánh Văn phòng Hận dự

Địa điểm:

Phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự huyện

2-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy họp Đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm nước ngoài (có thư mời và chương trình riêng)

* Chánh Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Tư

(21/3)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn huyện Bàu Bàng lần thứ I (Nhiệm kỳ 2015-2020)

*Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Chi cùng dự

Địa điểm:

Hội trường A- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Năm

(22/3)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2017

(Có thông báo và chương trình riêng)

Địa điểm:

Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Lê Thanh Tâm, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14  giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, Văn phòng HĐND – UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy 

3-

15 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện

Mời dự:

Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện

Địa điểm

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(23/3)

Sáng

1-

07 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng năm 2018

*Tất cả CB,CC và NV Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Đường NC, Trung tâm hành chính huyện

2-

08 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Tiểu ban nội dung Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

*Chánh Văn phòng cùng dự

Mời dự:

Thành viên Tiểu ban theo quyết định số 1417-QĐ/HU, ngày 11-10-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Nghị quyết các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong năm 2017 tại Đảng ủy xã Long Nguyên

Cùng dự:

Thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1668-QĐ/HU, ngày 02-3-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Long Nguyên

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Công Quan


Tin liên quan