Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 23/03/2018 | 16:02:05 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/3/2018 đến 30/3/2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 26/3/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp rà soát các chỉ tiêu thực hiện đến cuối nhiệm kỳ và chuẩn bị một số nội dung thảo luận.

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Công an, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục - Đào tạo, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế.

                    - Lãnh đạo Văn phòng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Nghị quyết các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong năm 2017 tại Đảng ủy xã Tân Hưng

          ĐĐ: Trụ sở UBND xã Tân Hưng

17 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Dương lần thứ V - 2018

          ĐĐ: Sân vận động tỉnh Bình Dương

Thứ Ba ngày 27/3/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Lai Uyên

                  - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, Phó các Ban HĐND huyện, c/v Nương dự

          ĐĐ: Trụ sở UBND xã Lai Uyên

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Nghị quyết các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong năm 2017 tại Đảng ủy xã Lai Hưng

          ĐĐ: Trụ sở UBND xã Lai Hưng

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Hội nghị góp ý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi)

          ĐĐ: Hội trường Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội

Chiều:

13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Lai Hưng

                  - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, Phó các Ban HĐND huyện, c/v Nương dự

          ĐĐ: Trụ sở UBND xã Lai Hưng

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Nghị quyết các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong năm 2017 tại Đảng ủy Công an huyện

          ĐĐ: Trụ sở Công an huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/H.BB năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

          MD:  - Thành viên Ban Chỉ đạo 389/H.BB (do Đội QLTT số 10 mời)

                  - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X.Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Tư ngày 28/3/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017

          ĐĐ: Hội trường A - Công an tỉnh

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Hưng Hòa

                  - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, Phó các Ban HĐND huyện, c/v Nương dự

          ĐĐ: Trụ sở UBND xã Hưng Hòa

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

ĐĐ: Phòng giao ban trực tuyến Trung tâm Sở Chỉ huy/ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chiều:

13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Tân Hưng 

                  - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, Phó các Ban HĐND huyện, c/v Nương dự

          ĐĐ: Trụ sở UBND xã Tân Hưng

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Đảng ủy các cơ quan khối Nhà nước

MD:  - Các đồng chí Đảng ủy viên

                    - Đồng chí Nguyễn Lý Hồng Vũ - Trưởng Phòng Nội vụ

- Bí thư, Phó Bí thư (đối với Chi bộ ghép) các Chi bộ trực thuộc

- Đồng chí Võ Thị Tổng - Chi ủy viên Chi bộ Nội vụ - Thanh tra - Tư pháp

- Đồng chí Võ Thị Út - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

                    - Chánh Văn phòng, c/v Trinh dự
          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Năm ngày 29/3/2018:

Sáng:                                                                                     

4 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cùng Đoàn Giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát thực tế một số bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện (theo chương trình của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh)

MD: - Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Giáo dục - Đào tạo

          ĐĐ: Tập trung tại UBND huyện để cùng đi

7 giờ 30: Chủ tịch UBND trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ.

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Cây Trường II

                  - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, Phó các Ban HĐND huyện, c/v Nương dự

          ĐĐ: Trụ sở UBND xã Cây Trường II

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Trừ Văn Thố 

                  - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, Phó các Ban HĐND huyện, c/v Nương dự

          ĐĐ: Trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm việc với Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình tổ chức chất lượng bữa ăn tập thể trên địa bàn tỉnh

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Liên đoàn Lao động, Trung tâm y tế, Phòng Y tế, Giáo dục - Đào tạo

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

14 giờ 00: Chủ tịch UBND cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng giải tỏa bồi thường dự án Khu Công nghiệp Bàu Bàng mở rộng

          MD:  - Các thành viên Hội đồng

                    - C/v X, Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

15 giờ 00: Chủ tịch UBND kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khởi công xây dựng Trung tâm văn hóa - Thể thao và Họp mặt kỷ niệm 4 năm huyện Bàu Bàng chính thức đi vào hoạt động

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Ban Quản lý dự án, Xí nghiệp công trình công cộng.

- Chánh Văn phòng cùng đi

           ĐĐ: Khu đất làm Lễ khởi công và Hội trường huyện

Thứ Sáu ngày 30/3/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự Lễ khởi công xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện (đã có chương trình và thư mời riêng)

                  - Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Khu Công nghiệp - Đô thị Bàu Bàng (Gần vòng xoay cuối đường NC)

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm làm việc với Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình tổ chức chất lượng bữa ăn tập thể trên địa bàn tỉnh

          ĐĐ: Hội trường A - HĐND tỉnh

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

          ĐĐ: Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

8 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương; Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện dự Họp mặt kỷ niệm 4 năm huyện Bàu Bàng chính thức đi vào hoạt động

- Lãnh đạo Văn phòng, các c/v: Loan, Trinh, Thảo, Nương, Quang, X. Lộc, Bình, Duy, Nam dự

          ĐĐ: Hội trường huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan