Thông tin Chỉ đạo - Tuyên truyền
Thứ tư, 28/03/2018 | 07:46:01 GMT+7
Những kết quả đạt được sau 04 năm huyện Bàu Bàng đi vào hoạt động
Huyện Bàu Bàng chính thức đi vào hoạt đồng ngày 01/4/2014, có địa giới hành chính phía Bắc: giáp huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; phía Nam: giáp thị xã Bến Cát; phía Đông: giáp huyện Phú Giáo; phía Tây: giáp huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Diện tích tự nhiên 33.915,69 ha với 82.024 nhân khẩu và 07 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Lai Uyên, Long Nguyên, Lai Hưng, Trừ Văn Thố, Cây Trường II, Tân Hưng và Hưng Hòa.
Tập tin đính kèm:

Sau khi được thành lập, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đề ra Nghị quyết của Đảng bộ huyện giai đoạn 2014 – 2015 để tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh và kế thừa Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ huyện Bến Cát nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ và Nhân dân huyện Bàu Bàng đã tiếp tục không ngừng phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo đúng định hướng và mục tiêu của Nghị quyết Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2014 - 2015 đã đề ra phù hợp với tình hình mới của huyện; cụ thể hoá các Nghị quyết thành kế hoạch, chương trình hành động; tập trung chỉ đạo khá toàn diện, đề ra những chủ trương, biện pháp sát với thực tế, thúc đẩy nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, chuyển dịch cơ cấu theo đúng định hướng, chăm lo tốt hơn đời sống của người dân.

Huyện Bàu Bàng đi vào hoạt động trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước có nhiều diễn biến phức tạp, đã có tác động hạn chế nhất định đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra; nhưng tập thể Ban Chấp hành đã thể hiện sự đoàn kết, sáng tạo, tập trung trí tuệ đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể phù hợp trong từng thời gian, từng lĩnh vực, có biện pháp chỉ đạo điều hành tập trung vào từng công việc ở các khâu then chốt và thường xuyên chỉ đạo sơ, tổng kết rút kinh nghiệm. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, sâu sát và củng cố cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, lề lối làm việc và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể địa phương. Chú trọng công tác củng cố bộ máy tổ chức, công tác đào tạo, bố trí cán bộ và cải cách hành chính. Vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ cơ sở cũng như sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đảng viên cũng được nâng lên rõ rệt trong việc tổ chức triển khai thực hiện và cụ thể hoá, vận dụng sáng tạo các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Song song đó, Đảng bộ huyện đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,… Từ đó, đã tạo được sự nhất trí cao trong Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà Nghị quyết đã đề ra. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, tính đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 07 đơn vị hành chính cấp xã; tổng số nhân khẩu là 95.530 người; có 23 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; 123 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với hơn 2.143 đảng viên.

          Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra từ ngày 4-8-2015 đến ngày 6-8-2015. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 42 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Huyện uỷ gồm 11 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Hữu Chí làm Bí thư Đảng bộ; bầu đồng chí Trần Thanh Liêm và đồng chí Lê Khắc Tri làm Phó Bí thư Huyện ủy.

Đại hội đã giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn. Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện Bàu Bàng đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng và kế thừa những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, đoàn kết, quyết tâm nỗ lực, phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đề ra, góp phần xây dựng huyện Bàu Bàng sớm trở thành một trong những trung tâm công nghiệp - đô thị của tỉnh Bình Dương.

 Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự nhất trí cao của tập thể Ban Chấp hành đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Sau 4 năm thành lập (2014-2018), cùng với sự phát triển chung của tỉnh, huyện đã có sự phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, gắn với đô thị hóa, từng bước hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao; nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân có bước cải thiện rõ rệt.

- Về kinh tế

Tình hình kinh tế của huyện phát triển ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng, giá trị sản xuất các ngành trong cơ cấu tăng bình quân tương đối cao, tính trong năm 2017: giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,99%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 24,21%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5,12%. Các khó khăn về vốn, thị trường, mặt bằng sản xuất… đã được tỉnh, huyện quan tâm giải quyết như: tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp; chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo môi trường đầu tư thuận lợi hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển. Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phát triển công nghiệp ổn định, bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020.

Lĩnh vực thu hút đầu tư, công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm, triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025; quy hoạch chung xây dựng đô thị Bàu Bàng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt. Tính đến nay, tổng số dự án đầu tư trên địa bàn huyện là  616 dự án; có 519 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký 25.042 tỷ 913 triệu đồng và 97 dự án nước ngoài với tổng số vốn là 02 tỷ 436,58 triệu USD.

Lĩnh vực thương - mại dịch vụ được chú trọng từ khi thành lập huyện đến nay, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa xảy ra, giá cả các mặt hàng thiết yếu đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trên địa bàn huyện, các hoạt động thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng trong các loại hình; phối hợp với Công ty cổ phần CO.OP MART đưa hàng về huyện bán bình ổn thị trường và Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh đưa hàng Việt về khu công nghiệp huyện, luôn tạo điều kiện cho các Công ty về huyện tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm.

Lĩnh vực nông nghiệp - nông dân và xây dựng nông thôn mới, huyện luôn xác định nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế của Nhân dân địa phương. Tình hình sản xuất và trồng trọt phát triển ổn định; cơ cấu cây trồng đa dạng và phong phú; nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao đang có chiều hướng gia tăng; thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình sâu bệnh trên cây trồng nên các loại sâu, bệnh gây hại trên cây trồng có phát sinh nhưng chỉ xảy ra ở mức độ nhẹ. Không có thiệt hại do thiên tai gây ra. Tình hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn huyện phát triển khá, đặc biệt là chăn nuôi trang trại đang phát triển mạnh. Huyện có 12 cơ sở được chứng nhận VietGaph (gồm: 02 cơ sở trồng trọt và 10 cơ sở chăn nuôi).

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được các địa phương và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tích cực tham gia. Tính đến nay, đã có 05 xã: Long Nguyên, Cây Trường II, Lai Hưng, Hưng Hòa, Tân Hưng được công nhận xã nông thôn mới. Còn 02 xã Lai Uyên, Trừ Văn Thố đã đạt 19/19 tiêu chí và đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.  

- Văn hoá - xã hội

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo cũng được quan tâm, thực hiện tốt vấn đề đổi mới quản lý giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục theo sự chỉ đạo của ngành. Số lượng và trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngày càng được bổ sung và nâng cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được tăng cường. Công tác xã hội hóa giáo dục phát triển, ngày càng có nhiều nguồn lực từ xã hội đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tính đến nay, toàn huyện hiện có 31 trường học (03 trường mầm non ngoài công lập), 15 trường/28 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học và đạt chuẩn xóa mù chữ. Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ Nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên được huyện quan tâm. Tính đến nay, 100% Trạm Y tế được xây dựng kiên cố, 100% Trạm y tế có bác sĩ, 100% xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế theo Bộ tiêu chí mới. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế. Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, kịp thời tuyên truyền các sự kiện chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tuyên truyền pháp luật và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Hệ thống truyền thanh không dây cho các xã đã được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng. Về chính sách, an sinh xã hội được quan tâm, tổ chức thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Huyện giảm còn 0,77%.

- Quốc phòng, an ninh

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. Công tác xây dựng lực lượng được thực hiện chặt chẽ nghiêm túc. Công tác huấn luyện, động viên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu được tổ chức chặt chẽ, đúng nguyên tắc quân số tham gia đạt 98% trở lên. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu; tiếp tục xây dựng Đề án tổ chức, hoạt động khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 2016 - 2021 và những năm tiếp theo. Triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện tốt về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kế hoạch tổng rà soát đối tượng nhằm kiềm chế, từng bước làm giảm tội phạm, không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm hoạt động trên địa bàn. Thường xuyên duy trì công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị.

Những kết quả như trên đã thể hiện được tinh thần đoàn kết thống nhất, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Bàu Bàng trong công cuộc xây dựng, kiến thiết và bảo vệ quê hương Bàu Bàng; kết quả đó đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc của huyện trong thời gian qua trên cơ sở biết vận dụng, thực hiện đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng vào điều kiện thực tế của địa phương; là sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo; sự năng động, quyết tâm, đồng bộ trong tổ chức thực hiện; vận dụng sáng tạo để đề ra Nghị quyết sát hợp với tình hình thực tế của huyện trong từng giai đoạn phát triển; tập trung chỉ đạo khá toàn diện, đề ra những chủ trương, biện pháp sát với thực tế, thúc đẩy kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng.

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Bàu Bàng sẽ chú trọng phát triển đồng bộ giữa công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp. Với sự phát triển của Khu công nghiệp - đô thị Bàu Bàng có quy mô 2.166 ha và triển khai mở rộng thêm gần 1.000 ha, cũng sẽ giúp cho kinh tế - xã hội của huyện khởi sắc. Ngoài ra, còn có Khu công nghiệp Tân Bình và theo quy hoạch, những năm tới, Bàu Bàng sẽ phát triển thêm các Khu công nghiệp Lai Hưng, Cây Trường. Do vậy, trong tương lai, Bàu Bàng sẽ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Nhiệm kỳ 2015-2020, cán bộ, đảng viên, Nhân dân huyện Bàu Bàng thể hiện quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu chung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đề ra là Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng huyện Bàu Bàng phát triển vững mạnh, toàn diện, sớm trở thành Trung tâm công nghiệp - đô thị của tỉnh Bình Dương”.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan