Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ sáu, 30/03/2018 | 11:52:01 GMT+7
Huyện Bàu Bàng mở lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2018
Sáng ngày 28/03/2018, MTTQ huyện Bàu Bàng phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho hơn 200 cán bộ mặt trận cơ sở tham gia học tập.
Tập tin đính kèm:

Dự hội nghị có ông Huỳnh Công Du – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Bàu Bàng.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nắm bắt các nội dung về tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, nhà nước năm 2017, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2018; triển khai Quyết định 217- QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ chính trị; quán triệt và định hướng công tác mặt trận năm 2018 theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII); hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024; triển khai kế hoạch trọng tâm công tác dân chủ – pháp luật năm 2018; triển khai nhiệm vụ trong tâm công tác tuyên giáo của MTTQ Việt Nam năm 2018; hướng dẫn công tác đối ngoại – kiều bào năm 2018; đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp đoàn kết tôn giáo gắn với việc triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo…

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ mặt trận cơ sở nâng cao tư tưởng chính trị, nâng cao chất lượng công tác vận động, tập hợp đại đoàn kết toàn dân; vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng trong phát triển xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Đồng thời góp phần cho các cán bộ mặt trận định hướng công tác vận động, tuyên truyền trong cán bộ, hội viên và nhân dân trong năm 2018./.

BAN BIÊN TẬP

Tin liên quan