Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ sáu, 30/03/2018 | 15:47:40 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/4/2018 đến 07/4/2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai ngày 02/4/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Lê Thanh Tâm báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn Phòng Nguyễn Thanh Phước dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

8 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Long Nguyên

                  - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, Phó các Ban HĐND huyện, c/v Nương dự

          ĐĐ: Trụ sở UBND xã Long Nguyên

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp bàn về nhân sự và kinh phí hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

          MD:  - Thủ trưởng các đơn vị: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Hiếu, T. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Lê Thanh Tâm họp nghe thông qua Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp giải trí trên địa bàn huyện

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Kinh tế (chuẩn bị nội dung và tài liệu họp), Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Giáo dục - Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Quang, Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

16 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Đoàn đi công tác tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK 1

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Thứ Ba ngày 03/4/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Ủy quyền Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 (có thư mời và chương trình riêng)

MD:  Thành phần tham dự theo Thư mời số 56/TM-HĐGDQP&AN ngày    29 tháng 3 năm 2018 của HĐ GĐQP&AN huyện

                 - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Loan dự

          ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã - Nông trường Cao su Hưng Hòa năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

          ĐĐ: Hội trường Nông trường Cao su Hưng Hòa

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban KT - XH, Phó các Ban HĐND huyện họp Chi bộ Văn phòng

          MD: - Tất cả đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Hội nghị khách hàng Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương

ĐĐ: Văn phòng Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Số 11, đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ dầu Một)

Thứ Tư ngày 04/4/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với Hội Luật gia tỉnh Bình Dương

          MD:  - Đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Duy dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa  dự Lễ công nhận Trường Mầm non Lai Uyên đạt chuẩn quốc gia mức độ I

          ĐĐ: Trường Mầm non Lai Uyên

Thứ Năm ngày 05/4/2018:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm; Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

                    - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương  trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

Thứ Sáu ngày 06/4/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (cả ngày)

                  - Lãnh đạo Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường Huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn các huyện, thị xã

                  - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp A - UBND tỉnh

Thứ Bảy ngày 07/4/2018:

Sáng:

5 giờ 30: Chủ tịch UBND đi thăm tân binh ở Cam Ranh (có chương trình riêng)

                  - Chánh Văn phòng cùng đi

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Tin liên quan