Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ sáu, 30/03/2018 | 16:11:26 GMT+7
Huyện ủy Bàu Bàng kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Nghị quyết các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong năm 2017
Sáng ngày 27/3/2018, Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Nghị quyết các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong năm 2017 do ông Trần Thanh Liêm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1668-QĐ/HU, ngày 02-3-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại UBND xã Lai Hưng.
Tập tin đính kèm:

Năm 2017 là năm thứ hai Đảng bộ xã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh, Huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 – 2020 và thực hiện các chương trình đột phá của Huyện ủy chỉ đạo đã tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương …; Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, củng cố hệ thống chính trị từ xã đến ấp đi vào hoạt động ổn định; cùng với việc lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác vận động quần chúng. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về  “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau khi nghe Đảng bộ xã Lai Hưng báo cáo, các thành viên của đoàn kiểm tra đã góp ý, đánh giá những kết quả đạt được và những mặt hạn chế của địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, ông Trần Thanh Liêm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Nghị quyết các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong năm 2017 của Đảng bộ xã Lai Hưng. Đồng thời ông đề nghị Đảng bộ xã khi triển khai thực hiện Nghị quyết cần bám sát vào tình hình thực tế của địa phương để triển khai thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình phát triển của địa phương trong thời gian tới ./.

BAN BIÊN TẬP


Tin liên quan