Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 30/03/2018 | 16:24:40 GMT+7
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 02-4-2018 đến ngày 06-4-2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai

(02/4)

 

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

Thứ Ba

(03/4)

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 16 - khóa X

Địa điểm:

Hội trường B- Tỉnh ủy

Chiều

1-

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp chi bộ Văn phòng định kỳ tháng 4 năm 2018

*Tất cả đảng viên chi bộ Văn phòng cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

15 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo công tác tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và một số ngành có liên quan;

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Tư

(04/4)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ công nhận Trường Mầm non Lai Uyên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

*Phó Chánh Văn phòng Chi cùng dự

Địa điểm:

Trường mầm non Lai Uyên

Thứ Năm

(05/4)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1.    Kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện Bàu Bàng giai đoạn 2016-2020 (triển khai Chương trình số 20-CTr/TU ngày 09/8/2016);

2.    Kế hoạch triển khai Chương trình đổi mới , thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Bàu Bàng (triển khai Chương trình số 34-Ctr/TU ngày 15/12/2016) (UBND huyện chuẩn bị nội dung 1,2);

3.    Báo cáo 05 năm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị);

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy

ND1,2:

Đại diện lãnh đạo: HĐND,UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện

ND1:

Trưởng Phòng Nội vụ huyện

ND2:

Trưởng Phòng Kinh tế huyện

ND3:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14  giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, Văn phòng HĐND – UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy 

3-

15 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI

Địa điểm:

Hội trường huyện

Thứ Sáu

(06/4)

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI (Cả ngày)

*Có Thông báo triệu tập và chương trình riêng

Địa điểm:

Hội trường Huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Quan


Tin liên quan