Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ ba, 03/04/2018 | 08:18:28 GMT+7
Chương trình làm việc tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện
Tập tin đính kèm:

Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện, Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 4 năm 2018 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần XV (09 - 13/4/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Triển khai tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018.

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế

Thông qua Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây và trồng cây phân tán năm 2018.

Phòng Kinh tế

Tuần XVI (16 - 20/4/2018)

UBND huyện

Báo cáo tình hình phát triển KT-XH-QPAN tháng 4/2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018.

VP. HĐND - UBND

Phòng TC - KH

Tuần XVII (23 - 27/4/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thông qua kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em”.

Phòng LĐ-TB&XH


TẢI Chương trình làm việc tháng 4/2018
Tin liên quan