Tin Nội chính
Thứ ba, 03/04/2018 | 09:06:02 GMT+7
Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 ở xã Lai Uyên
Ngày 02/4/2018, Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.
Tập tin đính kèm:

Năm 2018 xã Lai Uyên có 26 thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao quân, trong đó nhập ngũ về đơn vị Công an tỉnh Bình Dương 02 thanh niên, nhập ngũ về đơn vị Tỉnh đội Bình Bương 01 thanh niên, nhập ngũ về đơn vị Lữ Đoàn Đặc công 429 – 04 thanh niên,  nhập ngũ về  Vùng 4 Hải quân 17 thanh niên và nhập ngũ về đơn vị Tiều Đoàn cảnh vệ 180 - 01 thanh niên. 04 thanh niên có trình độ đại học, 03 thanh niên có trình độ cao đẳng.

Đạt được quả trên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Lai Uyên đã làm tốt công tác chuẩn bị như: Công tác đăng ký thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ Quân sự, công tác xét duyệt chính trị chính sách, công tác khảm sức khỏe, công tác bình cử công khai, công tác 3 gặp 4 biết và công tác tuyên truyền. Theo đó Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Lai Uyên đã đẩy mạnh tuyên tuyên truyền thống cách mạng hào hùng của đất nước, của quê hương Lai Uyên, Bàu Bàng anh hùng. Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó chú trọng tuyên truyền chế độ chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ của quân nhân tại ngũ và gia đình quân nhân tại ngũ. Thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, nhằm động viên thanh niên lên đường nhập ngũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, ngân sách xã Lai Uyên và các ấp, đã vận động tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ, mỗi phần quà trị giá 1.000.000đ.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên đã trao giấy khen cho 05 tập thể, 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong  công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018./.

BAN BIÊN TẬP
Tin liên quan