Lịch tuần, Thông báo Huyện ủy
Thứ sáu, 06/04/2018 | 21:15:09 GMT+7
Lịch làm việc tuần của TT.HU từ ngày 09-4-2018 đến ngày 13-4-2018
Tập tin đính kèm:

Thứ Hai

(09/4)

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021

Địa điểm:

Trung tâm Văn hóa – Thể dục thể thao thị xã Dĩ An

Thứ Ba

(10/4)

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018

* Đ/c Phó Chánh Văn phòng Hận và Chuyên viên Luận dự

Địa điểm:

Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện họp Thường trực HĐND huyện

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Tư

(11/4)

Sáng

1-

07 giờ 30

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị giao ban công tác Nội chính quý I năm 2018

Địa điểm:

Hội trường A – Tỉnh ủy

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp thông qua Báo cáo của Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Nghị quyết các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Mời dự:

 Thành viên đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1668-QĐ/HU, ngày 02-3-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị Chương trình, nội dung và thông báo thành phần tham dự)

* Đ/c Phó Chánh Văn phòng Hận và Chuyên viên Việt dự

Mời dự:

Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1648-QĐ/HU, ngày 31-01-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Địa điểm:

 Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Năm

(12/4)

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự nghe Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 công bố quyết định và triển khai Chương trình kiểm tra tại các Đảng bộ trực thuộc

Địa điểm:

Hội trường A - Tỉnh ủy

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Trương Văn Tài, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14  giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Phòng Cảnh sát PC&CC số 6, Văn phòng HĐND – UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy 

Thứ Sáu

(13/4)

Sáng

07 giờ 30:

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đoàn kiểm tra 05 năm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị Khóa XI (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

Cùng dự:

Chủ tịch UB MTTQ huyện, Trưởng các Đoàn thể Chính trị - xã hội huyện, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện,

Đại diện cấp ủy, Chủ tịch UB.MTTQ xã và Trưởng các Đoàn thể chính trị -xã hội thuộc 02 xã Long Nguyên và Hưng Hòa

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Công Quan

Tin liên quan