Lịch làm việc, Thông báo TT.HĐND-UBND
Thứ hai, 09/04/2018 | 09:15:21 GMT+7
Về treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5)
Thực hiện Thông báo số 66/TB-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30/4, 01/5;
Tập tin đính kèm:

         Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo đến các cơ quan, phòng, ban, khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các Trường học trên địa bàn và Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện các nội dung sau:

          1. Treo Quốc kỳ

Các công sở, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ dân thực hiện việc treo Quốc kỳ trong 03 ngày: Ngày 25/4/2018 (Giỗ Tổ Hùng Vương), ngày 30/4/2018 và ngày 01/5/2018 (Ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động).

Giao trách nhiệm Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã đôn đốc, theo dõi việc treo Quốc kỳ ở các công sở và các hộ dân trên địa bàn huyện theo quy định.

2. Nghỉ lễ kỷ niệm

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày: Ngày 25/4/2018 (tức ngày mùng 10 tháng 3 năm Mậu Tuất), Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động trong 02 ngày: ngày 30/4/2018 và ngày 01/5/2018.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

3. Trực bảo vệ cơ quan

Trong thời gian nghỉ Lễ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, lãnh đạo các doanh nghiệp phải bố trí lực lượng trực gác, bảo vệ cơ quan đơn vị và các ấp; chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau các ngày lễ kỷ niệm, đồng thời báo cáo kịp thời các vấn đề đột xuất xảy ra về Ủy ban nhân dân huyện.

Danh sách trực Lễ các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện trước ngày 23/4/2018.

4. Tổ chức làm vệ sinh

Trước các ngày lễ kỷ niệm, yêu cầu các Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, Hiệu trưởng  trường Trung học phổ thông Bàu Bàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và học sinh làm vệ sinh sạch đẹp khu vực cơ quan, đơn vị mình, các đường giao thông, nơi công cộng, khuôn viên trường học, các ấp và hộ dân.

 Phòng Quản lý đô thị, Xí nghiệp Công trình Công cộng huyện tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân tham gia thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, giữ gìn và chăm sóc cây xanh, không vứt rác bừa bãi, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, góp phần làm sạch đẹp đường phố, trật tự đô thị.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức vệ sinh, treo cờ,… tại trụ sở làm việc để tuyên tuyền về kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Giao trách nhiệm Đài Truyền thanh huyện, xã tổ chức thông báo rộng rãi nội dung Thông báo này để các tầng lớp nhân dân biết và thực hiện.

TẢI Thông báo 118/TB-UBND ngày 05/4/2018

Tin liên quan